Artikel 13 – einde van het vrije internet?
24 april 2019 

Artikel 13 – einde van het vrije internet?

De Europese Unie werkt aan nieuwe copyright richtlijnen, die nogal wat ophef veroorzaken op het internet. Met name artikel 13 is onderwerp van een heftige discussie. Internetexperts vrezen dat artikel 13 het einde is van het vrije internet. Wat is artikel 13 en wat is er allemaal aan de hand?

Om te beginnen is de “Directive on Copyright in the Digital Single Market” geen wet, maar een verzameling richtlijnen voor wetgeving in lidstaten van de EU. Vanaf 2021 wordt van de overheden verwacht de wetten te handhaven naar deze richtlijnen. Er zijn momenteel al richtlijnen omtrent copyright op het internet. Deze oude richtlijnen stammen uit 2001, toen er nog geen Facebook, YouTube, Instagram, Twitter of Pinterest was. Er worden nu veel meer foto’s, video’s en muziek geüpload, wat zorgt voor onduidelijkheid over de auteursrechten. Het is tijd voor een nieuwe wet waarbij de auteursrechten beschermd worden en de makers geld krijgen voor hun materiaal.

Wat is artikel 13?
Op het huidige internet zijn er platformen waar iedereen vrij content kan uploaden. Soms uploaden gebruikers content die de auteursrechten schendt. De huidige regels zeggen dat platformen content die auteursrechten schendt moet verwijderen, als iemand ze hierop wijst. Artikel 13 draait dit om waardoor de platformen aansprakelijk worden als er beschermde content geplaatst wordt. Dit betekent dat platformen een betaalde licentie moeten hebben voor auteursrecht beschermde content. Als dat niet lukt, moeten de platformen de content verwijderen. Social media platformen zoals Facebook en YouTube moeten dus toestemming hebben van rechthebbenden om de content te kunnen plaatsen.

Uploadfilter
Social media platformen moeten volgens de nieuwe richtlijnen maatregelen treffen om content te controleren op auteursrechten. Gezien de gigantische hoeveelheden data die geüpload wordt per minuut is dit onmogelijk om handmatig te doen. Hierom komen er uploadfilters op social media platformen die automatisch content controleren en blokkeren als het auteursrecht wordt geschonden. En hier begint de ophef. Volgens tegenstanders van de nieuwe richtlijnen kunnen zulke filters geen onderscheid maken tussen illegaal gebruik van beschermd materiaal, of toegestaan gebruik zoals bijvoorbeeld parodieën. Tegenstanders waarschuwen hierom voor het einde van het vrije internet, want zoals het er nu naar uitziet wordt content geblokkeerd op social media als de platformen geen er geen licentie voor hebben. Er wordt gevreesd dat grote platformen een streng uploadfilter toepassen om zo juridische problemen te voorkomen.

Een tweede zorg is dat kleine platformen de dure uploadfilters niet kunnen betalen en bezwijken onder de nieuwe richtlijnen. De richtlijnen richten zich vooral op de grotere bedrijven met een omzet van meer dan tien miljoen euro per jaar en meer dan vijf miljoen unieke bezoekers binnen de Europese Unie. Maar de richtlijnen gelden ook voor platformen die minder dan drie jaar bestaan, waardoor de jonge kleinere platformen alsnog verantwoordelijk zijn.

Hoe nu verder?
Nu de richtlijnen zijn goedgekeurd door het Europees Parlement moet de raad van ministers het vervolgens ook goedkeuren. Daarna krijgen de lidstaten van de EU tot de zomer van 2021 om eigen versie te schrijven die past bij de wetten van het land. Omdat het nog niet duidelijk is hoe Nederland de nieuwe richtlijnen gaat invoeren, is het nog te vroeg om te zeggen wat en hoe ernstig de gevolgen voor platformen en gebruikers zijn. Desondanks er nog veel onduidelijkheid is omtrent de nieuwe richtlijnen lijkt het nog niet het einde te zijn van het vrije internet.

Bekijk ook:

Google Posts – wat zijn het en hoe kan je ze gebruiken voor jouw bedrijf?

Adverteren op Pinterest

Over de schrijver
Reactie plaatsen